ONAGER BV

Aan ideeën geen gebrek.....

Over ONAGER

onagers in het wild

In april 2003 heb ik dit bedrijf opgericht als stamrecht BV. Bewust heb ik bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel een brede omschrijving van de activiteiten opgevoerd. Niet precies wetende welke kant ik op wilde (en kon) leek mij dat toen verstandig.

Tot 2003 heb ik bijna 35 jaar bij ING gewerkt. Vanaf 1967 heb ik daar in verschillende functies gewerkt en op veel terreinen ervaring opgedaan.

Daarnaast ben ik bij veel verschillende verenigingen (de Dinteloordse schaakvereniging, een Almeers koor, een Almeerse voetbalvereniging, een Almeerse handbalvereniging, een handbalvereniging in Lelystad) actief geweest, veelal in de rol van voorzitter. Ook heb ik veel ervaring opgedaan in de tijd dat ik deel uitmaakte van de (centrale) ondernemingsraad bij Nationale Nederlanden (een voorloper van het huidige ING), van de medezeggenschapsraad van de school van mijn zoons, van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van het openbaar onderwijs in zowel Gouda als Almere, van het bestuur van het openbaar onderwijs in Almere en van het bestuur van de (inmiddels opgeheven) afdeling Midden Nederland van het NHV. Sinds 2009 ben ik ook actief als combinatiefunctionaris handbal in Almere.

Ik durf dan ook te beweren dat ik redelijk op de hoogte ben van wat er zoal binnen verenigingen speelt.

Toen ik eind 2002 bij ING boventallig werd verklaard kwam dat als een verrassing. De keuze was of eventueel elders binnen ING een baan accepteren of voor mijzelf beginnen. Dat laatste heb ik uiteindelijk, vooral op basis van mijn gevoel, gedaan. Ik ging er vanuit dat ik met de opgedane ervaringen in zowel mijn werk als daarbuiten wel iets anders zou kunnen vinden. 

Via mijn contacten in de sportwereld kwam ik in aanraking met Joop Wildbret, op dat moment eigenaar van BestBall. Na een aantal gesprekken ben ik met hem gaan samenwerken en zo ben ik in de handel in zowel sportkleding als sportartikelen gerold. Daarnaast heb ik een opdracht aangenomen om voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor het openbaar onderwijs in Almere een nieuw reglement te schrijven en om voor een bedrijf de administratie te automatiseren. Ergens in 2005 vond Joop het genoeg en heb ik BestBall zelfstandig voortgezet, waar ik tot dat moment uitsluitend aan de verkoopkant van het bedrijf had gewerkt moest ik nu ook de inkoop regelen. Zo kwam ik in contact met producenten in zowel Europa als in Azie. Als "ondernemer" heb ik alles wat er voor een bedrijf nodig is zelf gedaan, ik verzorg de administratie en maak websites, bezoek klanten en leveranciers en stel de contracten die ik met hen sluit zelf op. De ervaringen die ik hiermee heb opgedaan komen mij bij mijn verdere activiteiten goed van pas. 

In 2008 heb ik mij laten verleiden tot een aantal activiteiten in de bouwwereld. Achteraf gezien een slechte keuze, het heeft mij aan de rand van een faillisement gebracht. Het was wederom een belangrijk leermoment, maar wel een waar ik nu nog de gevolgen van ondervind.

De laatste drie jaar gaan de zaken beter, weliswaar heb ook ik last van de crisis, maar het dieptepunt is inmiddels ver achter mij. En dat geeft rust. Rust om mijn activiteiten te intensiveren (wat het importeren betreft) en om daarnaast ook wat andere zaken op te kunnen pakken.

Waarom ONAGER als naam?

Niet wetende wat ik precies zou gaan doen was het lastig om een naam te kiezen. Ik heb voor ONAGER gekozen omdat ik denk dat de karaktereigenschappen (koppig en doorzettingsvermogen) van dit beest (het is een paardezel) wel bij mij passen.