ONAGER BV

Aan ideeën geen gebrek.....

ONAGER als adviseur

Het zou zonde zijn indien mijn ervaring als bestuurder van diverse gremia niet verder benut zou worden. In al die jaren heb ik het nodige meegemaakt en vaak ook aan de oplossing bijgedragen. 

Zo heb ik mede vorm gegeven aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor het openbaar onderwijs in zowel Gouda als Almere. Bij de eenwording van het NHV ben ik als voorzitter van een van de afdelingen nauw betrokken geweest en heb ik een belangrijke stem gehad in het nieuwe verenigingsmodel. Als voorzitter van verschillende verenigingen heb ik gewerkt met vrijwilligers en heb ik geholpen om een aantal bestuurlijke crises op te lossen. Als voorzitter van de afdeling Midden Nederland van het NHV heb ik een aantal keren bemiddeld tussen verenigingen en heb ik met een aantal anderen een keurmerk met betrekking tot Sportiviteit & Respect ontwikkeld. Ook heb ik een handbalvereniging die met bestuurlijke problemen te kampen had geholpen om orde op zaken te stellen, inmiddels is er een actief bestuur samengesteld en loopt het ledenaantal bij deze vereniging weer op.
Ook bij een aantal administratieve vraagstukken kwam mijn ervaring van pas. 
Als combinatiefunctionaris heb ik de "spanning" tussen enerzijds het werken met vrijwilligers (in verenigingen) en anderzijds professionals (in het onderwijs) gevoeld en ben ik er in geslaagd om tot werkzame oplossingen te komen. In twee zomerprojecten heb ik samengewerkt met een aantal zorgaanbieders om de jeugd ook in de schoolvakantie een aantal activiteiten aan te bieden.

Al met al ervaring op diverse terreinen en met diverse doelgroepen en instanties. Met deze ervaring denk ik dat ik een bijdrage kan leveren aan verenigingen die problemen ondervinden op zowel administratief als organisatorisch gebied. Ook denk ik een bijdrage te kunnen leveren aan een verdere professionalisering van verenigingen. 

Helaas kan ik mijn adviezen en/of ondersteuning niet gratis aanbieden, ook mijn schoorsteen moet immers roken. De tarieven die ik hanteer zijn overigens uiterst bescheiden. Een eerste gesprek is altijd gratis, besluit u gebruik te maken van mijn diensten dan kost u dat slechts € 25,-- per uur (excl. BTW) en een kilometervergoeding van € 0,25 per kilometer. Voor grotere opdrachten kan een vast bedrag worden afgesproken. 

Voor meer informatie stuur een mail of bel met Gerrit Spilt (06-54615832).